Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-294 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-294

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) fondo sąrašą:

1. išbraukti iš Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) fondo sąrašo 85, 111, 203, 237, 246, 250, eilutes;

2. įrašyti į Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) fondo sąrašą 194–199 eilutes ir jas išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

194.

Žiburio g. 5-193

1

1

12,64

195.

Žiburio g. 5-211

1

1

12,83

196.

Likiškėlių g. 90-1

1

1

67,83

197.

Ulonų g. 43-6

2

2

42,16

198.

Kaštonų g. 9-27

4

4

78,95

199.

Žiburio g. 5-114

1

1

12,83

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią