Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-276 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016-2017 M. M. NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016–2017 M. M. NUSTATYMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-276

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2016–2017 m. m. pagal priedą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 29 d.

sprendimo Nr. T-276

                                                                                      priedas                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIUS PAGAL VYKDOMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 2016–2017 M. M.

 

 

 

1. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Lopšelio grupė                                                                                                         1

Darželio grupės                                                                                                         3

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

2. Lopšelis-darželis „Pasaka“

Lopšelio grupės                                                                                                        3

Darželio grupės                                                                                                        6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

3. Lopšelis-darželis „Saulutė“

Lopšelio grupė                                                                                                         1

Darželio grupės                                                                                                        4

Darželio specialioji grupė vaikams su kalbos sutrikimais                                         1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

4. Lopšelis-darželis „Nykštukas“

Lopšelio grupės                                                                                                        2

Darželio grupės                                                                                                        5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

5. Lopšelis-darželis „Obelėlė“

Lopšelio grupės                                                                                                        2

Darželio grupės                                                                                                        6

Darželio savaitinė grupė                                                                                           1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

6. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Lopšelio grupė                                                                                                         2

Darželio grupės                                                                                                        5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              1

7. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Lopšelio grupės                                                                                                        3

Darželio grupės                                                                                                        5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              1

8. Lopšelis-darželis „Linelis “

Lopšelio grupės                                                                                                        3

Darželio grupės                                                                                                        6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

9. Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Lopšelio grupės                                                                                                        3

Darželio grupės                                                                                                        7

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

10. Lopšelis-darželis „Putinėlis“

Lopšelio grupės                                                                                                        2

Darželio grupės                                                                                                        4

Priešmokyklinio ugdymo grupė                                                                               2

11. Lopšelis-darželis „Volungėlė“                                                                                                      

Lopšelio (kūdikių) grupė                                                                                          1

Lopšelio grupės                                                                                                        2

Darželio grupės                                                                                                        5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

12. Lopšelis-darželis „Boružėlė“

Lopšelio grupės                                                                                                        3

Darželio grupės                                                                                                        5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              3

13. Lopšelis-darželis „Girinukas“

Lopšelio grupės                                                                                                        2

Darželio grupės                                                                                                        6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

14. „Drevinuko“ mokykla-darželis

Lopšelio grupės                                                                                                        1

Darželio grupės                                                                                                        3

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

15. „Vilties“ mokykla-darželis

Lopšelio grupė                                                                                                         1

Darželio grupės                                                                                                        4

Darželio specialiosios grupės vaikams su protine negalia                                        2

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              1

 

___________________

 

Į pradžią