Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-274 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-168 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2016-2017 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-168 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2016-2017 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-274

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-168 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2016-2017 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimopatvirtinto Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2016–2017 m. m. skaičių sąrašo 4 ir 8 eilutes ir išdėstyti jas taip:

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Pailgintos darbo dienos grupių skaičius

4.

„Sakalėlio“ pradinė mokykla

5

8.

Šaltinių pagrindinė mokykla

4

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią