Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-903 2016-09-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ TIPINIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ TIPINIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr.  DV-903

Alytus

 

 

Neteko galios 2017 10 31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-1355 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-30 įsakymo Nr. DV-903 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų tipinių formų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią