Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-898 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-840 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LELIJŲ G. 91, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-840 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LELIJŲ G. 91, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr.  DV-898

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. DV-840 „Dėl žemės sklypo Lelijų g. 91, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“:

1.  1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „1.5.1. plotas 0,0575 ha;“

2.  1.5.4 papunktį  ir jį išdėstau taip:

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšio linijų apsaugos zonos), V (Aerodromų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XXIX (Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), IX (Dujotiekio apsaugos zonos).“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią