Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-885 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr.  DV-885

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“:

1. I š d u o d u nuo 2016 m. rugsėjo 29 d. uždarajai akcinei bendrovei „Top sportas“, įmonės kodas 303349437, buveinės adresas Šiaudinės g. 2-7, Raudondvario k., Kauno r.:

1.1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais bare, esančiame Naujojoje g. 2C, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje, prekybos laikas – nuo 00 iki 24 val., sandėliai Naujojoje g. 2C, Alytuje, ir Savanorių pr. 255, Kaune;

1.2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais bare, esančiame Naujojoje g. 2C, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje, prekybos laikas – nuo 00 iki 24 val., sandėliai Naujojoje g. 2C, Alytuje, ir Savanorių pr. 255, Kaune.

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią