Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-741 2016-08-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-779 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 19B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-779 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 19B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr.  DV-741

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. DV-779 „Dėl žemės sklypo Kepyklos g. 19B, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „2.3. žemės sklypų kadastro numeriai – 1101/0024:52, 1101/0024:65, 1101/0024:1358, 1101/0024:35, 1101/0024:53, 1101/0024:66, 1101/0024:49 ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotas valstybinės žemės plotas  apie 0,0709 ha;

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią