Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-722 2016-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. DV-542 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. DV-542 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr.  DV-722

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. DV-542 „Dėl žemės sklypų Ūdrijos g. 33A, Ūdrijos g. 35 ir Punsko g. 2A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų“ .

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią