Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-539 2016-06-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

2016 m. birželio 10 d. Nr.  DV-539

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

 i š d u o d u mažajai bendrijai „Irutės pietūs“, įmonės kodas 304210554, buveinės adresas Islandijos pl. 95-57, 49176 Kaunas, licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, esančioje Rotušės a. 4, 62504 Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti, prekybos laikas – nuo 9 iki 24 val., sandėlio adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytuje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią