Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-480 2016-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

2016 m. gegužės 23 d. Nr.  DV-480

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

 i š d u o d u uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“, įmonės kodas 110778328, buveinės adresas Verkių g. 29, 09108 Vilnius, licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėje „Norfa“, esančioje A. Jonyno g. 10C, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 8 iki 22 val., sandėlis Pramonės g. 19, 57241 Kėdainiai.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią