Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-130 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2016 m. balandžio 29 d.   Nr. T-130 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 2 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 29 d.

sprendimu Nr. T-130

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius (toliau – leidimas) savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, organizuojantiems komercinius renginius Alytaus miesto savivaldybės gatvėse, aikštėse, poilsio ir kitose viešojo naudojimo teritorijose.

2. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys), organizuojantys komercinius renginius Alytaus miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

3. Komercinis renginys – mokamas renginys, į kurį organizatorius parduoda bilietus ir/arba teikia mokamas paslaugas, reklaminio pobūdžio renginys (kai numatomi veiksmai, kuriais garsu ar vaizdu reklamuojama paslauga, prekė ar gamintojas).

 

II SKYRIUS

 VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

4. Nustatomi šie vietinių rinkliavų dydžiai už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose:

4.1. koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių už valandą:

4.1.1. Rotušės  a. – 30 Eur;

4.1.2. S. Dariaus ir S. Girėno g. automobilių stovėjimo aikštelėje – 20 Eur;

4.1.3. Naujojoje g. (prie VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro) – 15 Eur;

4.1.4. Dainų slėnyje – 10 Eur;

4.1.5. Miesto sode, Jaunimo parke ir kitose viešosiose vietose – 5 Eur.

4.2. Gatvių atkarpose, kuriose vyksta automobilių figūrinio vairavimo, slalomo, šonaslydžio varžybos, už valandą – 40 Eur.

4.3. Koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių vieną dieną:

4.3.1. Rotušės  a. – 202 Eur;

4.3.2. S. Dariaus ir S. Girėno g. automobilių stovėjimo aikštelėje – 144 Eur;

4.3.3. Naujojoje g. (prie VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro) – 120 Eur;

4.3.4. Dainų slėnyje – 80 Eur;

4.3.5. Miesto sode, Jaunimo parke ir kitose viešosiose vietose – 30 Eur.

4.4. Gatvių atkarpose, kuriose vyksta automobilių figūrinio vairavimo, slalomo, šonaslydžio varžybos, už vieną dieną – 300 Eur.

4.5. Koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kuriuose prekiaujama alkoholiniais gėrimais:

4.5.1. Rotušės a. – 400 Eur;

4.5.2. S. Dariaus ir S. Girėno g. automobilių stovėjimo aikštelėje  – 300 Eur;

4.5.3. Naujojoje g. (prie VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro)  ir kitose viešosiose vietose  – 200 Eur.

 

4.6. Renginiui, kurio trukmė iki 3 val., taikomi 4.1 punkte nustatyti įkainiai.

5. Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo išdavimą nustatomi eurais be centų.

6. Alytaus miesto savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį, nustatytą šiuose nuostatuose, kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

7. Vietinės rinkliavos mokestis mokamas į Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaitą.

8. Leidimą organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymu Nr. DV-942 patvirtintas Renginių organizavimo Alytaus mieste taisykles.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

9. Vietinė rinkliava neimama:

9.1. iš asmenų, organizuojančių komercinius renginius nuomojamose ir privačiose valdose (kai mokamas žemės arba žemės nuomos mokestis);

9.2. iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei jų padalinių, jeigu jie yra pagrindiniai renginio organizatoriai;

9.3. iš sporto renginių, kuriuose vyksta tik sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas ar sveikas gyvenimo būdas ir nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais, organizatorių.

10. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali numatyti išimtis ir atleisti rinkliavos mokėtojus nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

11. Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus savivaldybės administracijai prašymą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo, sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

11.1. kai sumokėta didesnė suma nei nurodyta šiuose nuostatuose;

11.2. jeigu renginio organizatorius sumokėjo vietinę rinkliavą, o leidimas organizuoti renginį nebuvo išduotas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Komercinio renginio organizatorius atsako už nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimą.

13. Nuostatai pildomi ir keičiami Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________

 

 

 

Į pradžią