Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-87 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-87

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi ir 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-72 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-10  redakcija), 36.5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-87 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-87 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią