Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-375 2016-04-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

2016 m. balandžio 26 d. Nr.  DV-375

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

 i š d u o d u nuo 2016 m. balandžio 26 d. uždarajai akcinei bendrovei „DNC prekyba“, įmonės kodas 302483006, buveinės adresas Baltų pr. 95-31, Kaunas, licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvės alkoholinių gėrimų skyriuje, esančiame Topolių g. 7A, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 8 iki 22 val., sandėlis Topolių g. 7A , Alytuje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią