Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-322 2016-04-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO

 

2016 m. balandžio 12 d. Nr.  DV-322

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi,  Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a t i k s l i n u nuo 2016 m. balandžio 12 d. uždarajai akcinei bendrovei – komercijos centrui „Odilija“ (įmonės kodas 149632387, Rotušės a. 12, Alytus) 2003-12-26 išduotą licenciją Nr. 421 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir įrašau vietoje licencijos turėtojo „Uždaroji akcinė bendrovė – komercijos centras „Odilija“ – „Uždaroji akcinė bendrovė „Odilija“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią