Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-299 2016-04-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-201 "DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-201 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 6 d.   Nr. DV-299

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

                      p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-31 įsakymo Nr. DV-201 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektų rengimo“ priedo – Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektų sąrašo 4 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

Formuojamo/ pertvarkomo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

Projekto tikslas

Pastabos

4.

Pramonės g. 1

(1101/0001:130)

28,5593

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypą (padalijant į keletą žemės sklypų) esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius VšĮ Tekstilininkų prekybos ir paslaugų miestelis

                                                                                                                                                             

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią