Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-200 2016-03-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.01 ir 03.01.02.03 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M.  BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.01 ir 03.01.02.03 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 3 d.  Nr.  DV-200 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. DV-721 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų atrankos konkurso taisykles ir 2015-09-30 įsakymu Nr. DV-774 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų atrankos komisijos 2016-02-26 posėdžio protokolą Nr. KPPt-55-(13.24),

 t v i r t i n u 2016 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos 03.01.02.01 ir 03.01.02.03 priemonių lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstas (pridedama).

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas            

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                              Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 3 d.

įsakymu Nr. DV-200

 

2016 m. gruodžio 12 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1217 redakcija

 

2016 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.01 PRIEMONĖS FINANSUOTI IR ĮGYVENDINTI KULTŪROS PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

                                                                                      

Eil. Nr.

Projekto teikėjo pavadinimas, kodas

Projekto pavadinimas

Vertinimas balais

Skirta tūkst. Eur

1.                                       

BĮ Alytaus miesto teatras, kodas 191059358

Muzikinė lauko fejerija „Šiurpės“

49

7,1

2.                                       

VšĮ Lietuvių kino akademija, kodas 302489557

VII vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“ Alytuje

47,1

0,5

3.                                       

Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, kodas 193488534

Tautodailės puoselėjimas ir sklaida

46,9

2,1

4.                                       

Asociacija Alytaus styginių kvartetas, kodas 149973641

XIII menų šventė vaikams „Skambantis spalvų miestas“

46,8

1,0

5.                                       

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

XII tarptautinis folkloro festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“

46,6

1,9

6.                                       

Asociacija „Olita-Orany“,  kodas 302501276

Ekskursijos kitaip. Alytuje ir pakraščiuose

46

0,5

7.                                       

UAB Alytaus radijas, kodas 249694030

„Dziks, nedziks, o sėc reikia“

43,8

1,5

8.                                       

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Tarptautinis žiemos folkloro festivalis „Atvažiuoj Kalėdos“

43,8

3,0

9.                                       

VšĮ „Kilnios iniciatyvos“, kodas 304095027

Alytus ir alytiškiai autorinėse Zenono Bulgakovo fotografijose: miesto urbanistikos istoriją bei alytiškių gyvenseną atspindinčios kolekcijos sklaida

43,1

10,0

10.                                   

BĮ Alytaus dailės mokykla, kodas 291057340

Eksperimentinis išminties festivalis „Ingenium“

44,1

3,3

11.                                   

BĮ Alytaus miesto teatras, kodas 191059358

„Mano širdy Lietuva“

42,6

7,4

12.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Liaudies meno studijos „Dainava“ 2016 m. kūrybinės veiklos programa

42,5

1,1

13.                                   

Asociacija Alytaus centro bendruomenė, kodas 303341796

Šeštadienio vakaras Miesto sode

41,4

3,4

14.                                   

VšĮ „Laipteliai“, kodas 303417596

Tarptautinė dailės paroda „Nemuno spalvos“

41

1,4

15.                                   

VšĮ „Egarta“, kodas 302698724

Vizualus menas „Alytus 2016“

41

3,0

16.                                   

BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, kodas 188205340

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! 4“

41

1,4

17.                                   

VšĮ „Menų pieva“, kodas 304102030

Tarptautinis skulptūrų simpoziumas „Kas žmogiuko širdyje“

40,1

6,2

18.                                   

Asociacija teatro bendrija „Apartė“, kodas 150127955

„Kai mes dar norėjome skristi“

39,8

4,1

19.                                   

Asociacija Alytaus centro bendruomenė, kodas 303341796

Kaimynų sambūris prie Mažosios Dailidės ežerėlio

39,8

1,5

20.                                   

BĮ Alytaus kraštotyros muziejus, kodas 188205340

„Visa dzūkelio sveikata iš grikio“

39,5

3,9

21.                                   

Asociacija „Olita-Orany“, kodas 302501276

Interneto svetainė www.OlitaOrany.lt  į vakarus

39,4

0,3

22.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Akvarelisto Benjamino Jenčiaus 40 metų kūrybos sklaida

39,3

3,4

23.                                   

BĮ Alytaus dailiųjų amatų mokykla, kodas 191666397

„Juodasis Dzūkijos auksas“

38,9

1,6

24.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Dzūkų dainų ir šokių šventė

38,9

3,0

25.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Alytaus miesto eglės įžiebimo šventė „Šerkšno tyla“

38,9

3,8

26.                                   

BĮ Alytaus miesto teatras, kodas 191059358

„Mažoji scena“

38,6

1,2

27.                                   

Asociacija „A Priori Projektai“,  kodas 301152626

Albumo „Alytus“ leidyba

38,5

2,5

28.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Mišraus choro „Putinas“ renginių programa 2016

38,5

0,6

29.                                   

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, kodas 190272175

Alytaus medikų istorinio paveldo puoselėjimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

38,4

2,5

30.                                   

Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“, kodas 193487770

„Kūrybinė draugystė – novatoriškumo laidas“

37,8

0,3

31.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

AKKC kamerinio choro „Varsa“ veiklos programa

37,5

1,1

32.                                   

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Konkursai „Leliumoj“ ir „Tramtatulis“ 2016

37,3

0,4

33.                                   

VšĮ „Tėviškės namai“, kodas 302480323

Vidurnakčio eitynės 2016

37

0,7

34.                                   

BĮ Alytaus kraštotyros muziejus, kodas 188205340

Muziejų naktis 2016

36,8

0,4

Iš viso

86,1

 

2016 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.03 PRIEMONĖS REPREZENTUOTI MIESTĄ PER KULTŪRĄ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil.

Nr.

Projekto teikėjo pavadinimas, kodas

Projekto pavadinimas

Vertinimas balais

Skirta tūkst. Eur

1.

VšĮ „Bonsai studija“, kodas 150159198

BCI kongresas ir V Japonijos menų festivalis

51,3

36,0

2.

BĮ Alytaus miesto teatras, kodas 191059358

Tarptautinis profesionalių teatrų festivalis „Tegyvuoja komedija!“

51

7, 5

3.

BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, kodas 188205340

„Imbiero vakarai 2016“

49

2,3

4.

Asociacija Dzūkų kultūros draugė, kodas 193490752

Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas

48,9

0,5

5.

VšĮ „Argostudio“, kodas 302550800

Tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „Jotvos vartai“

40,8

7,2

6.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kodas 300510369

Dainavos šalies muzikos festivalis 2016

43,1

5,4

Iš viso

58,9

 

Į pradžią