Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-166 2016-02-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (05) PRIEMONĖS FINANSUOTI IR ĮGYVENDINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROJEKTUS (05.01.03.07) PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SOCIALINĖS  APSAUGOS PROGRAMOS (05) PRIEMONĖS FINANSUOTI IR ĮGYVENDINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROJEKTUS (05.01.03.07) PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 25 d.  Nr.  DV-166

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. DV-720 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių projektų atrankos taisyklių tvirtinimo“, 2015-02-20 įsakymu Nr. DV-127 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklėmis (Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-12 įsakymo Nr. DV-125 redakcija), atsižvelgdamas į Socialinių projektų atrankos komisijos 2016-02-18 protokolą Nr. KPPt-45-(14.27),                             

t v i r t i n u 2016 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų socialinės apsaugos programos (05) priemonės finansuoti ir įgyvendinti socialinių paslaugų projektus (05.01.03.07) paskirstą:

 

Eil. nr.

Įstaiga, jos rekvizitai

Projekto pavadinimas

Projektui finansuoti skirta suma, Eur

1

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Jaunimo g. 3, Alytus, įstaigos kodas 193488872, tel. 8 616 52 526, el. paštas nijolebujanauskiene@one.lt

Socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

7200,00

2

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Vilties g. 34, Alytus, įstaigos kodas 150128676, tel. (8 315) 70 519, el. paštas kamjura@gmail.com

„Sutik mane“

5000,00

3

Alytaus miesto moterų krizių centras, įstaigos kodas 150103865, Topolių g. 10-18, Alytus, tel. (8 315) 71 170, el. paštas ammkc@aktv.lt

„Padėk sau – ir mes padėsime“

1000,00

4

Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje  draugija, Daugų g. 7, Alytus, įstaigos kodas 192014985, tel. (8 315) 52 245, el. paštas diana.pekarskiene@sos-org.lt

„Alytaus vaikų dienos centras – parama šeimai“

1000,00

5

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, įstaigos kodas 192015172, Ligoninės g. 3, Alytus, tel. (8 315) 51 548, el. paštas alytus@redcross.lt

Pagalbos kabinetas mieste, suteikiant humanitarinę pagalbą ekstremaliose situacijose atsidūrusiems žmonėms, patiriantiems ekonominius sunkumus

1500,00

6

Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus skyrius, įstaigos kodas 190740859, Vingio g. 15A, Alytus, tel. 8 612 77 642, el. paštas alytus.maltieciai@gmail.com

Socialinės apsaugos programa

1000,00

7

VšĮ „Gerumo skraistė“, Lelijų g. 44, Alytus, įstaigos kodas 304028377, tel. 8 687 71 309, el. paštas gerumo.skraiste@gmail.com

Pagalbos į namus paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams

20000,00

8

VšĮ „Tėviškės namai“, Daugų g. 5A, Alytus, įstaigos kodas 302480323, tel. 8 641 11 641, el. paštas info@teviskesnamai.lt

Socialinių paslaugų onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems namuose plėtra specialistų ir savanorių pagalba

1500,00

9

Gausių šeimų centras „Skruzdynėlis“, įstaigos kodas 302536875, Naujoji g. 54-3, Alytus, tel. 8 611 89 993, el. paštas info@skruzdynelis.lt

Socialinių paslaugų plėtra sprendžiant maisto švaistymo problemas Alytaus mieste

5000,00

 

Iš viso

 

43200,00

 

Bendrai skiriama

 

44600,00

 

Paliekamas socialinių projektų rezervas

 

1400,00

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią