Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-94 2016-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

2016 m. vasario 9 d.  Nr.  DV-94  

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u nuo 2016 m. vasario 10 d.  uždarajai akcinei bendrovei barui „Asta“, įmonės kodas 304164135, buveinės adresas Bakšių g. 3, Alytus:

1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais bare, esančiame S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-15, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje, prekybos laikas –visą parą, sandėlis S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-15, Alytuje;

2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais bare, esančiame S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-15, Alytuje, sandėlis S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-15, Alytuje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

Į pradžią