Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-34 2016-01-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

2016 m. sausio 15 d.  Nr.  DV-34 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“:

1. I š d u o d u nuo 2016 m. sausio 15 d.  akcinei bendrovei „Stumbras“, įmonės kodas 132082782, buveinės adresas K. Būgos g. 7, Kaunas:

1.1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvės alkoholinių gėrimų skyriuje, esančiame Miškininkų g. 15, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 8 iki 22 val., sandėlis Miškininkų g.15, Alytuje;

1.2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais parduotuvėje, esančioje Miškininkų g. 15, Alytuje, sandėlis Miškininkų g. 15, Alytuje;

1.3. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, esančioje Miškininkų g. 17, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti, prekybos laikas – nuo 8 iki 22 val., sandėlis  Miškininkų g. 17, Alytuje.

2. P a n a i k i n u nuo 2016 m. sausio 15 d. įmonių grupei „ALITA“ AB, įmonės kodas 302444238, Miškininkų g. 17, Alytus:

2.1. licencijos Nr. 497, išduotos 2009-10-17, verstis mažmenine tabako gaminių prekyba parduotuvėje, esančioje Miškininkų g. 15, Alytuje, galiojimą;

2.2. licencijos Nr. 530, išduotos 2009-10-17, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  parduotuvės specializuotame alkoholinių gėrimų skyriuje, esančiame Miškininkų g. 15, Alytuje, galiojimą;

2.3. licencijos Nr. 531, išduotos 2009-10-17, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, esančioje  Miškininkų g. 17, Alytuje, galiojimą.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

______________

 

 

 

 

Į pradžią