Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1046 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO REKREACIJAI: PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, APŠVIETIMO, POILSIO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ, VALČIŲ PRIEPLAUKOS ĮRENGIMO, KITOS REKREACIJAI IR POILSIUI SVARBIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO REKREACIJAI: PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, APŠVIETIMO, POILSIO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ, VALČIŲ PRIEPLAUKOS ĮRENGIMO, KITOS REKREACIJAI IR POILSIUI SVARBIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO  DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO  

 

2015 m. gruodžio 22 d.  Nr.  DV-1046   

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. DV-933 patvirtinto Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos Alytaus miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo 57 punktą:

1. S u d a r a u Didžiosios Dailidės ežero sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimų aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktūros įrengimo  darbų  priėmimo komisiją:

                      pirmininkas – Kęstutis Žuromskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas;

                      nariai:

                      Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja;

                      Ingrida Leskevičienė, Investicinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė;

Sigitas Stumbras, Investicinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

                      Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjas;

                      Daiva Ludavičienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Mangirdas Bigenis, UAB „Kaminta“ statybos direktorius;

                      Nerijus Lipkevičius, statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

                      2. Į p a r e i g o j u  komisiją:

                      2.1. patikrinti  atliktus Didžiosios Dailidės ežero sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimų aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktūros įrengimo darbus, surašyti objekto užbaigimo aktą, jame nurodyti užbaigtų darbų vertę, suderinti su Buhalterinės apskaitos skyriumi;

                      2.2.  iki 2015-12-23 objekto užbaigimo aktą perduoti Buhalterinės apskaitos skyriui.

 

 

Administracijos direktorius                      Vytautas Jastremskas        

______________

 

Į pradžią