Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1030 2015-12-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽALIOJOJE G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽALIOJOJE G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d.  Nr.  DV-1030 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-11-03 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-44-(8.12.):

                      1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Žaliojoje g. 26, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. iniciatoriai – garažų statybos ir eksploatavimo bendrija Nr. 5, atstovaujama pirmininko Jono Anušausko;

                      1.3. projekto tikslas – žemės sklypų suformavimas valstybinėje žemėje esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

                      1.4. projekto rengėjas – Arūnas Valavičius, Klevų g. 41 (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739);

                      1.5. projektuojami trys valstybinės žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti. Jų bendras plotas 0,3535 ha. Sklypams nustatomas naudojimo būdas ir paskirtis pagal esamus statinius;

                      1.6. duomenys apie žemės sklypus po pertvarkymo:

                      1.6.1. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 1):

                      1.6.1.1. plotas 0,0728 ha;

                      1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.1.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos);

1.6.1.5. servitutai nenustatomi;

1.6.2. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 2):

1.6.2.1. plotas 0,0540 ha;

1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.2.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos); XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

1.6.2.5. servitutai nenustatomi;

1.6.3. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 3):

1.6.2.1. plotas 0,2267 ha;

1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.2.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos).

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią