Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1024 2015-12-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTO TAIKYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTO TAIKYMO

 

2015 m. gruodžio 16 d.  Nr.  DV-1024

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ 2.2.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1991-03-22 sprendimu Nr. 94  patvirtintomis Teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemomis,

n u r o d a u taikyti Merkinės gatvės objektams, kurių numeriai nuo 109 iki 179 (nelyginiai), bazinės žemės sklypo vertės pataisos 2,716 koeficientą sklypo padėčiai įvertinti urbanistiniu-ekologiniu požiūriu.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas      

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią