Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-854 2015-10-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽIEDO G. 14 IR ŽIEDO G. 16, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽIEDO G. 14 IR ŽIEDO G. 16, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. spalio 20 d.  Nr.  DV-854 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-19 įsakymo Nr. DV-407 1 punktu patvirtinto teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Žiedo g. 14 ir Žiedo g. 16, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) paslaugoje Nr. ZSFP -12129;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – Gintautas Barštys ir Algirdas Burneika;

                      2.2. formuojamų / pertvarkomų žemės sklypų plotai ir kadastro numeriai – 0,0625 ha, kadastro Nr. 1101/0005:96 ir 0,0628 ha, kadastro Nr. 1101/0005:217;

                      2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      2.4. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0260 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti  per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią