Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-850 2015-10-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 2F, TVIRTOVĖS G. 7 IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-10-13 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-34-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Naujojoje g. 2F, Tvirtovės g. 7 ir valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas ir suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus;

                     1.3. projekto rengėja – UAB „Valavičius ir Co“, projektą parengė matininkas Arūnas Valavičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739);

                     1.4. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.4.1. Lietuvos Respublika (žemės naudotojas Alytaus apskrities futbolo federacija), 1,1518 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0008:0055);

                     1.4.2. Lietuvos Respublika (žemės naudotoja Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla), 1,5528 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0008:0073);

                     1.4.3. Lietuvos Respublika, apie 1,2800 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0008:0000);

                     1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinė teritorija ir visuomeninės paskirties teritorija;

                     1.6. po pertvarkymo žemės sklypai:

                     1.6.1. Tvirtovės g. 7 (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.6.1.1. plotas 1,5528 ha;

                     1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.1.3. naudojimo būdas – visuomeninės teritorijos;

                     1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.1.5. servitutai – nenustatomi.

                     1.6.2. Naujoji g. 2F (brėžinyje žymima Nr. 2 ir 3):

                     1.6.2.1. plotas 1,70 ha;

                     1.6.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.2.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.2.5. servitutai – nenustatomi.

                     1.6.3. valstybinės žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 4):

                     1.6.3.1. plotas 0,1598 ha;

                     1.6.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.3.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.6.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.3.5. servitutai – nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, vykdytas Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos paslaugoje Nr. ZSFP -2978, įsigalioja nuo paskelbimo interneto portale www.zpdris.lt.

                     Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                    

Į pradžią