Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-779 2015-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 19B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 19B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. spalio 1 d.  Nr.  DV-779 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Kepyklos g. 19B, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) paslaugoje Nr. ZSFP-11294;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – UAB „Lankava“, UAB „Alstapa“, R. Stulpino firma „Kryžgatvis“, K. Sauliaus IĮ „Frida“, Živilė Domarkaitė, Jonas Biekša ir Petras Aleksonis;

                      2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,5000 ha;

                      2.3. žemės sklypų kadastro numeriai – 1101/0024:52, 1101/0024:65, 1101/0024:1358, 1101/0024:35, 1101/0024:53, 1101/0024:66, 1101/0024:49 ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotas valstybinės žemės plotas  apie 0,0709 ha;

                      2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-883 redakcija

                      2016 m. rugpjūčio 11 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-741 redakcija

 

                      2.4. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

2.5. projekto tikslas – suformuoti žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, pertvarkyti žemės sklypus, sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us).

2017 m. balandžio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-433 redakcija

 

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią