Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-250 2015-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO

                      Neteko galios 2018 09 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-296 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-03 sprendimo Nr.T-250 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo teikėjų parengtų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią