Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-221 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

 2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-221

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 25 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 sudarytu Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymas Nr. 151036, 151037, 151039, 151068, 151070, 151069, 151043 ir M. M. 2015-04-23, V. K. 2015-04-08, V. K. 2015-05-14, I. A. 2015-05-29, B. J. 2015-06-08, J. M. 2015-06-11, A. U. 2015-03-13 prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą:

1.1. 2 kambarių butą (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A5b, bendras plotas 48,17 kv. m, gyvenamasis plotas 31,80 kv. m), už 13060 Eur buto nuomininkei m. M. (g. (duomenys neskelbtini));

1.2. 3 kambarių butą (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A5p, bendras plotas 62,94 kv. m, gyvenamasis plotas 48,97 kv. m), už 19060 Eur buto nuomininkui V. K. (g. (duomenys neskelbtini));

1.3. 2 kambarių butą (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A9p, bendras plotas 51,38 kv. m, gyvenamasis plotas 29,74 kv. m), už 16060 Eur buto nuomininkei V. K. (g. (duomenys neskelbtini));

1.4. 2 kambarių bendrabutį (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra bendrabučio kambariai (duomenys neskelbtini), 1A5p, bendras plotas 34,96 kv. m, gyvenamasis plotas 28,37 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: 5a-18 (1/10 iš 16,64 kv. m), 5a-19 (1/10 iš 20,86 kv. m), 5a-20 (1/5 iš 2,12 kv. m), 5a-21 (1/5 iš 1,38 kv. m), 5a-22 (1/5 iš 3,55 kv. m), 5a-23 (1/5 iš 13,46 kv. m), 5a-24 (1/5 iš 29,18 kv. m)), už 3360 Eur bendrabučio nuomininkei I. A. (g. (duomenys neskelbtini));

1.5. 3 kambarių butą (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A9b, bendras plotas 70,31 kv. m, gyvenamasis plotas 44,41 kv. m), už 13560 Eur buto nuomininkei B. J. (g. (duomenys neskelbtini));

1.6. 41/100 dalį (vieną kambarį su priklausiniais) 3 kambarių bute (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A5b, bendras plotas 62,08 kv. m, gyvenamasis plotas 45,69 kv. m), už 3460 Eur buto nuomininkei J. M. (g. (duomenys neskelbtini));

1.7. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-225 redakcija

 

2. Nustatyti, kad notarines pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią