Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-215 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

 2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-215

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T-114 patvirtintų Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nuostatų 12 punktą ir į Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos 2015-04-29 raštą „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto kultūros ir meno tarybą:

Regina Botyrienė, Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji kanklių mokytoja;

Vilmantas Dunderis, muziejininkas;

Vida Grišmanauskienė, Alytaus miesto teatro kultūros ir socioedukacinių projektų vadovė;     

Gintarė Gumauskaitė, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros projektų vadovė;

Linas Jakštonis, asociacijos Alytaus centro bendruomenės pirmininkas;

Arvydas Kinderis, teatro bendrijos „Apartė“ meno vadovas;

Tomas Nikulinas, VšĮ „Savanorystės tiltai“ direktorius;

Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė;

Alfreda Urmanavičienė, architektė.

2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-121 redakcija

                      2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-270 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-136 redakcija

 

 

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ 1 punktą.                   

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią