Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DP-196 2015-07-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SĄRAŠO SUDARYMO

                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  SĄRAŠO SUDARYMO

 

2015 m. liepos 9 d.  Nr. DP-196-(4.26)

Alytus

 

 

                       Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-06-22 raštą Nr. 4-01-4684,

                      s u d a r a u sąrašą pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį savivaldybės administracija pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį:

1. Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas;

2. Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

3. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjas savivaldybės vyriausiasis architektas;

4. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo savivaldybės vyriausiojo architekto pavaduotojas;

5. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas;

6. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

7. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas;

8. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;

9. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

10. Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjas;

11. Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

12. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas;

13. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

14. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjas;

15. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

16. Investicinių projektų skyriaus vedėjas;

17. Investicinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

18. Miesto ūkio skyriaus vedėjas;

19. Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

20. Kultūros skyriaus vedėjas;

21. Socialinės paramos skyriaus vedėjas;

22. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

23. Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas;

24. Švietimo skyriaus vedėjas;

25. Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

26. Teisės skyriaus vedėjas;

27. Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas;

28. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas;

29. Vaiko teisių apaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

30. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas;

31. Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;

32. Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

33. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.     

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią