Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-589 2015-07-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUŠĖNŲ G. 22, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-06-09 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-2853-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Pušėnų g. 22, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. iniciatorius – Zenonas Kalėda;

                     1.3. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypus ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

                     1.4. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Zenonas Kalėda, 0,6996 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0003:996);

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7. žemės sklypas Pušėnų g. 22 po pertvarkymo (brėžinyje pažymėta Nr. 1):

                     1.7.1. plotas 0,3530 ha;

                     1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos) ir XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                     1.7.5. servitutai nenustatomi;

                     1.8. po Pušėnų g. 22 pertvarkymo suformuoti nauji žemės sklypai:

                     1.8.1. naujas žemės sklypas (brėžinyje pažymėta Nr. 2);

                     1.8.1.1. plotas 0,0837 ha;

                     1.8.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.8.1.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.8.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                     1.8.1.5. servitutas – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (tarnaujantis daiktas);

                     1.8.2. naujas žemės sklypas (brėžinyje pažymėta Nr. 3);

                     1.8.2.1. plotas 0,1027 ha;

                     1.8.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.8.2.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.8.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                     1.8.2.5. servitutas – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (viešpataujantis daiktas);

                     1.8.3. naujas žemės sklypas (brėžinyje pažymėta Nr. 4);

                     1.8.3.1. plotas 0,0770 ha;

                     1.8.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.8.3.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.8.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                     1.8.3.5. servitutas – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (viešpataujantis daiktas);

                     1.8.4. naujas žemės sklypas (brėžinyje pažymėta Nr. 5);

                     1.8.4.1. plotas 0,0832 ha;

                     1.8.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.8.4.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.8.4.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                     1.8.4.5. servitutai – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (viešpataujantis daiktas) ir kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (tarnaujantis daiktas.;

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                    

Į pradžią