Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-582 2015-07-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 5 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-06-29 raštą Nr. VD-1059 „Dėl atstovo delegavimo“:

1. S u d a r a u  Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją:

pirmininkas – Rolandas Juonys, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

pirmininko pavaduotoja – Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

sekretorius – Dalius Česynas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas,

nariai: Šarūnas Klėgeris, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Birutė Bergmans, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos civilinės saugos specialistė;

Darius Rukšėnas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas;

Stasys Gudzinevičius, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;

Algirdas Bautronis, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;

Dalytė Nekraševičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento direktorė;

Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje;

Vitas Černiauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus  vyriausiasis specialistas;

Svetlana Delekienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus  vedėja;

Alytaus įgulos vadas.

2019 m. liepos 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-599 redakcija

2019 m. spalio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-878 redakcija

2019 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-888 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-04 įsakymo Nr. DV-743  „Dėl Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijos  sudarymo“ 1 punktą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią