Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-407 2015-05-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 19 d. Nr. DV-407 

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015-04-27, 2015-05-13 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus Nr. TP1-538-(14.4), TP1-601-(14.4),

t v i r t i n u:

1. Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detalųjį planą (aiškinamasis raštas ir pagrindiniai brėžiniai pridedami).

2. Inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo ribų suformavimo (naujai gatvei Pramoninio parko šiaurinėje dalyje) ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (aiškinamasis raštas ir pagrindiniai brėžiniai pridedami).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                              Giedrius Šimas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią