Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-81 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TAPIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DZŪKIJOS AERODROMO DALININKE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL TAPIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DZŪKIJOS AERODROMO DALININKE

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-81 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į VšĮ Dzūkijos aerodromo įstatų 31.16 ir 39 punktus, 2015-01-13 raštą Nr. 01/13-01, 2015-02-10 raštą Nr. 02/10-01, 2015-03-01 raštą Nr. 03/05-01, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tapti viešosios įstaigos Dzūkijos aerodromo dalininke.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti viešosios įstaigos Dzūkijos aerodromo tapimo dalininku dokumentus.

3. Perduoti 96 eurų dalininko įnašą iš savivaldybės biudžeto Kūno kultūros ir sporto programos lėšų viešajai įstaigai Dzūkijos aerodromui.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią