Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-63 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO  IR  ĮSTAIGOS 2014  METŲ  VEIKLOS  ATASKAITAI  IR  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO 

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-63

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 3 dalies 5 punktu, Viešųjų  įstaigų  įstatymo 10 straipsnio 1 dalies  6  punktu ir 12  straipsniu, atsižvelgdama į  Alytaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2014-12-22 sprendimu Nr. T-323  patvirtintų viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų  31.13 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2014 metų veiklos  ataskaitai (pridedama).

2. Tvirtinti  viešosios  įstaigos  Alytaus  poliklinikos  2014  metų  finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-63 - Sprendimo 1 priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
T-63 - Sprendimo 2 priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
T-63 - Sprendimo 3 priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Į pradžią