Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-62 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-62 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu,
12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-4 patvirtintų VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų 35 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2014 metų  veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Tvirtinti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-62 - Sprendimo 1 priedas-DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
T-62 - Sprendimo 2 priedas-DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Į pradžią