Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-195 2015-03-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2015 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (06) PRIEMONĖS FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTUS (06.01.01.01.) LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (06) PRIEMONĖS FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTUS (06.01.01.01.) LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI,

 PASKIRSTOS

 

2015 m. kovo 10 d. Nr.  DV-195 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto tvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-09 įsakymu Nr. DV-586 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų atrankos taisykles ir Projektų atrankos komisijos 2015-03-05 posėdžio protokolą Nr. KPPt-41,

t v i r t i n u 2015 m. jaunimo politikos įgyvendinimo programos (06) priemonės finansuoti jaunimo veiklos projektus (06.01.01.01.) lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

 

______________


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 10 d.

įsakymu Nr. DV-195

 

2015 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (06) PRIEMONĖS FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTUS (06.01.01.01.) LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI,

PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Eur

 

1.

Asociacija vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“ (prezidentė Rimantė Adomaitienė), kodas 302787386,

Aukštakalnio g. 22-12, 63101 Alytus

Sąsk. Nr. LT77 7044 0600 0782 8843, AB SEB bankas

Renginių ciklas „Augame kartu su vaiku“

200

 

2.

Asociacija Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius (pirmininkė Rimantė Adomaitienė), kodas 191910022,

J. Jasinskio g. 9-314, 0112 Vilnius

Sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0024 3659,  AB SEB bankas

Renginių ciklas „Kokias vertybes pasirinktum tu? Vertingai!“

290

 

3.

VšĮ „Galiu kitaip“ (direktorius Eduardas Sosunovičius),

kodas 303389022,

Kernavės g. 8-8, 63301 Alytus

Sąsk. Nr. LT50 7300 0101 4042 3340, AB Swedbank

Renginių ciklas „Verslus, kūrybingas, inovatyvus“

290

 

4.

Asociacija Alytaus miesto mokinių taryba (pirmininkė Paulina Bradauskaitė),

kodas 302251890,

Pilėnų g. 7, 62235 Alytus

Sąsk. Nr. LT87 7044 0600 0665 9328, AB SEB bankas

Renginių ciklas  „Už sveiką rytojų!“

230

5.

Alytaus MEPininkų tinklas

260

6.

Asociacija Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus 1-oji rinktinė (rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius),

kodas 191691799,

S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, 62137 Alytus

Sąsk. Nr. LT41 7180 9000 0060 6625, AB Šiaulių bankas

Tarptautinė moksleivių ir jaunųjų šaulių vasaros stovykla 2015

4023

 

7.

Žygis „Dzūkijos partizanų kovų takais 2015“

637

8.

Asociacija Jaunųjų konservatorių lyga (pirmininkė Agnė Kaniauskaitė),

kodas 303389022,

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 11, 01122 Vilnius

Sąsk. Nr. LT04 7044 0600 0154 7176, AB SEB bankas

Renginių ciklas „JKL Alytus 2015“

640

 

9.

UAB „Alytaus radijas“ (direktorius Liudas Ramanauskas),

kodas 249694030,

Rotušės a. 2, 62141 Alytus

Sąsk. Nr. LT49 7044 0600 0196 1817, AB SEB bankas

Radijo laida „Mes kitokie“

230

 

10.

Asociacija „Nemunaičio stovykla“ (vadovė Irena Motūzienė),

kodas 193162563,

Alytaus raj., Nemunaičio sen.,Nemunaitis  64205

Sąsk. Nr. LT46 7044 0600 0497 2751, AB SEB bankas

Stovykla „Veikdami kartu – galime daugiau“

580

 

11.

VšĮ „Laipteliai“ (direktorė Diana Černiauskienė),

kodas 303417596,

Ulonų g. 6-8, 62156 Alytus

Sąsk. Nr. LT35 7290 0000 0013 0149, AB „Citadele“ bankas

Miniatiūrų konkursas „Cik mūs krašti“

200

 

12.

Asociacija jaunimo klubas „Visiems“ (vadovė Vilija Sušinskienė),

kodas 300628104,

Tvirtovės g. 7, 62116 Alytus

Sąsk. Nr. LT17 7044 0600 0583 4827, AB SEB bankas

Renginių ciklas „Mes kuriame ateitį atsakingai“

290

 

13.

Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ (pirmininkė Ilona Burinskienė ), kodas 193315557,

Naujoji g. 64, 62384 Alytus,

Sąsk. Nr. LT96 7044 0600 0194 1183, AB SEB bankas

XV tarptautinis neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Džiaugsmo ašara 2015“

1740

 

14.

Asociacija Lietuvos skautijos padalinys tuntas „Pilėnai“ (tuntininkė Rita Barysienė),

kodas 193487813,

Žuvinto g. 3-18, 62351 Alytus

Sąsk. Nr. LT71 7044 0600 0795 1656, AB SEB bankas

Stovykla „Žingsnis po žingsnio. Nauji horizontai, erdvės tobulėjimui“

870

 

15.

 

 

 

 

Asociacija Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinis centras (pirmininkas Jonas Gaižauskas), kodas 150125751,

Pulko g. 67, 62133 Alytus

Sąsk. Nr. LT19 7044 0600 0201 5416, AB SEB bankas

Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“

2835

 

16.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras (direktorė Loreta Trainavičienė),

kodas 302709117,

Jaunimo g. 3, 63348 Alytus

Sąsk. Nr. LT30 7044 0600 0781 1259, AB SEB bankas

Renginių ciklas „Atvirai visur“

870

17.

Asociacija Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Alytaus miesto skyrius (pirmininkas Dovydas Vidzbelis), kodas 301539904,

Pulko g. 12, Alytus 62133

Sąsk. Nr. LT41 7290 0000 0060 6893, AB „Citadele“ bankas

LSDJS Alytaus miesto skyriaus stiprinimas

290

 

18.

Asociacija Alytaus visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (pirmininkas Tomas Nikulinas), kodas 193490229,

Putinų g. 3, 62326 Alytus

Sąsk. Nr. LT40 7044 0600 0198 6423, AB SEB bankas

Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos taikymas Alytuje

2030

 

19.

VšĮ „Savanorystės tiltai“ (direktorius Tomas Nikulinas),

kodas 303415403,

Putinų g. 60-410, 62626 Alytus

Sąsk. Nr. LT65 7300 0101 4073 4440, AB Swedbank

Savanorių bankas

580

 

20.

Asociacija Alytaus kolegijos studentų atstovybė (laikinai einantis prezidento pareigas Ervinas Chvesko), kodas 150129810,

Studentų g. 17, 62252 Alytus

Sąsk. Nr. LT52 7290 0000 0060 6889, AB „Citadele“ bankas

 

 

Lietuvos kolegijų šauniausio studento rinkimai 2014

580

 

21.

Sporto stovykla

435

 

22.

 

Renginių ciklas „Studentai – ateitis 2015“

725

Iš viso projektams

18825,00

 

 

 

 

Į pradžią