Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-264 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMU NR. T-43 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 6 IR 7 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMU NR. T-43 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ Leidimo atlikti KASINĖJIMO DARBUS Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 6 IR 7 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-264

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-26 nutarimu Nr. 604 patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 26 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-43 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų 6 ir 7 punktus ir išdėstyti juos taip:

6. Nustatomi šie vietinės rinkliavos dydžiai litais vienai parai leidime nurodytu terminu:

6.1. Rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, kai laikinai nereikia uždrausti eismo:

Kasinėjimų zona

Važiuojamoji dalis

Lt už parą/

Eur* už parą

Šaligatviai

Lt už parą/

Eur* už parą

Žalieji plotai

Lt už parą/

Eur* už parą

Pagrindinės gatvės ir aikštės

150/43

40/11

20/5,7

Kitos asfaltuotos gatvės, įvažiavimo keliai, takai ir šaligatviai

 

100/28

 

30/8,6

 

10/2,8

Neasfaltuotos gatvės

20/5,7

 

10/2,8

6.2. Rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, kai laikinai reikia uždrausti eismą:

Kasinėjimų vieta

 

Važiuojamoji dalis

Lt už parą/

Eur* už parą

Šaligatviai

Lt už parą/

Eur* už parą

Žalieji plotai

Lt už parą/

Eur* už parą

Pagrindinės gatvės ir aikštės

200/57

60/17

10/2,8

Kitos asfaltuotos gatvės, įvažiavimo keliai, takai ir šaligatviai

 

120/34

 

35/10

 

Neasfaltuotos gatvės

30/8,6

 

10/2,8

7. Jeigu kasinėjimo, dangos atkūrimo darbai neatliekami laiku arba užsitęsia eismo apribojimo uždraudimo ar ribojimo terminas, už leidimo pratęsimą už kiekvieną parą imama 6 punkte numatyta ir papildoma 60 Lt/17 Eur* rinkliava.

*Žvaigždute (*) pažymėta valiuta mokama nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

Į pradžią