Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-510 2014-08-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. rugpjūčio 12 d.  Nr.  DV-510 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. rugpjūčio 12 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-510

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Pušyno g. 11 (1193-0002-5018, 1193-0002-5029, 1193-0002-5030, 1193-0002-5044, 1193-0002-5050, 1193-0002-5061)

apie 0,0932

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai finansuojami – Broniaus Čepulio lėšomis. Projektavimo darbai vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

2.

Valstybinės žemės teritorijos, Medkirčių g. 17 (1101/0022:96) ir Medkirčių g. 19 (1101/0022:97)

apie 0,350

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypų ribas ir formuojamas naujas žemės sklypas

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai finansuojami Arūno Vailionio lėšomis. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

_____________________________

Į pradžią