Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-487 2014-07-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. liepos 31 d.  Nr.  DV-487 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas                                                            Janis Laurinaitis

______________

 

                                                                                                                                                                

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. liepos 31 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-487

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Nemuno g. 17 (1101/0009:219) ir valstybinės žemės teritorijos

apie 0,1403

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

2.

Naujoji g. 136C (1101/0001:11) ir Naujoji g. 136B (1101/0001:1036)

apie 6,50

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypus ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

3.

Naujas valstybinės žemės sklypas Santaikos g. 2

apie 0,200

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Formuojamas naujas žemės sklypas

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

4.

V. Krėvės g. 1 (1101/0019:423)

0,1990

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti suformuotą žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatoriai –UAB „Turgaus verslas“ ir Jonas Rudinskas atsižvelgiant į 2014-07-07 prašymą.

5.

Pramonės g. 4 (1198-0005-1014, 1198-0005-1036)

apie 0,6000

Komercinės paskirties objektų

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projekto iniciatorius – VĮ Valstybės turto fondas. Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis atsižvelgiant į 2014-07-18 prašymą.

 

_____________________________

Į pradžią