Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-470 2014-07-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. liepos 18 d.  Nr. DV-470 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Atliekantis administracijos direktoriaus pareigas                                                           Janis Laurinaitis

______________

 

                                                                                                                                                                

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. liepos 18 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-470

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Žuvėdrų g. 16 (1199-1010-9014; 1199-1010-9025; 1199-1010-9036; 1199-1010-9047)

apie 0,0600

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė –Danguolė Cincilevičienė atsižvelgiant į 2014-07-03 prašymą.

2.

Zaidų g. 1 (1101/0006:132) ir Zaidų g. 3 (1101/0006:326)

0,0861

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypus, pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribas

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Angelė Aukščiūnienė ir Aldona Dantienė atsižvelgiant į 2014-06-18 prašymą.

3.

Jūratės g. 6 (1101/0004:0126) ir Krivulės g. 7 (1101/0004:1394)

0,1803

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant bendrą kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną  

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – Rimvydas Barbaravičius atsižvelgiant į 2014-06-12 prašymą.

4.

Klevų g. 47 (1101/0010:75),

apie 0,1220

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,030 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatoriai – Aistė Noreikienė ir Mantas Noreika atsižvelgiant į 2014-07-09 prašymą.

5.

Santaikos g. 30D (1101/0024:1357)

apie 0,3000

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Pertvarkomos žemės sklypo ribos

Projekto iniciatorius – Garažų eksploatavimo bendrija Nr. 35. Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis atsižvelgiant į 2014-07-09 prašymą.

6.

Panemuninkėlių g. 9 (1101/0014:67)

apie 0,1080

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0255 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius –Artūras Kunevičius atsižvelgiant į 2014-07-03 prašymą.

7.

Merkinės g. 115 (1101/0021:0082)

apie 0,1230

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,03 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatoriai – Edita Balčiūnienė ir Valdas Balčiūnas atsižvelgiant į 2014-07-07 prašymą.

8.

Gardino g. 8A (1101/0025:55), Gardino g. 8B (1101/0025:1212) ir valstybinės žemės teritorija

apie 0,3260

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0480 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projekto iniciatoriai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Antanas Kaušakys ir Irena Kaušakienė. Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmenų Antano Kaušakio ir Irenos Kaušakienės lėšomis atsižvelgiant į 2014-06-26 prašymą. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

 

_____________________________

Į pradžią