Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-384 2014-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. birželio 11 d.  Nr. DV-384 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6  straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas                                                                   Janis Laurinaitis

______________

 

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. birželio 11 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-384

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Naujas valstybinės žemės sklypas Gedimino gatvėje

0,1030

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas naujas žemės sklypas

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius –Sigitas Krasniskas atsižvelgiant į 2014-06-05 prašymą.

2.

Turistų g. 1A (1101/0005:275), Dailidžių g. 24 (1101/0005:223) ir valstybinės žemės teritorija

apie 0,4701

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0368 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Raimundas Jaciunskas atsižvelgiant į 2014-05-13 prašymą ir UAB „Ekspertika“ atsižvelgiant į 2014-06-02 raštą Nr. 65.

______________

Į pradžią