Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-374 2014-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. birželio 6 d.  Nr. DV-374

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6  straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 


                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                              administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                              2014 m. birželio 6 d.

                                                                                                                                                                              įsakymo Nr. DV-374

                                                                                                                                                                              priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Nemuno g. 5 (1189-1000-1016, 1189-1000-1027, 1189-1000-1038)

apie 0,068

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Alvydas Kalašnikovas, Albina Kalašnikova, Algis Kalašnikovas ir Irena Kalašnikovaitė atsižvelgiant į 2014-06-04 prašymą.

2.

Pašilio g. 15 (1101/0003:953) ir Pašilio g. 13 (1101/000:952)

0,1783

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Sujungti bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Rolandas Bučionis ir Ilona Bučionienė atsižvelgiant į 2014-05-23 prašymą.

3.

Pušyno g. 15 (1195-0003-7016, 1195-0003-7027, 1195-0003-7038, 1195-0003-7049, 1195-0003-7058, 1195-0003-7060, 1195-0003-7070)

apie 0,0620

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Jonas Baranauskas ir Kęstutis Baranauskas atsižvelgiant į 2014-05-26 prašymą.

4.

Piliakalnio g. 6A (1101/0020:11)

apie 0,0560

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkomos žemės sklypo ribos

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė –Vilija Svitojienė atsižvelgiant į 2014-05-29 prašymą.

______________

Į pradžią