Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-340 2014-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. gegužės 26 d.  Nr. DV-340 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. gegužės 26 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-340                                                                                   priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Kalnų g. 18A (1101/0020:104) ir Kalnų g. 20 (1101/0020:82)

0,2995

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimas, atidalintų žemės sklypo dalių sujungimas su gretimu žemės sklypu bei pertvarkomas žemės sklypas padalijant į du ar daugiau žemės sklypų

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Gedas Bruzgelevičius ir Egidijus Vyšniauskas atsižvelgiant į 2014-04-28 prašymą.

2.

Pušėnų g. 22 (1101/0003:953)

0,7000

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti suformuotą žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius –Zenonas Kalėda atsižvelgiant į 2014-05-05 prašymą.

3.

Fortų g. 12 (1101/0001:1146)

1,8613

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – UAB „EDU“ atsižvelgiant į įmonės 2014-05-05 prašymą.

4.

Vardos g. 85 (1101/0003:1295), Vardos g. 85B (1101/0003:1215) ir valstybinės žemės teritorija

apie 0,2200

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,040 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius –Raimundas Jaciunskas atsižvelgiant į 2014-05-13 prašymą.

5.

Medkirčių g. 19 (1101/0022:97), Medkirčių g. 17 (1101/0022:96) ir valstybinės žemės teritorija

apie 0,3400

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas ir įsiterpusios valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektas finansuojamas Arūno Vailionio lėšomis atsižvelgiant į 2014-04-09 prašymą.

6.

Naujas valstybinės žemės sklypas (pagrindiniame brėžinyje pažymėtas Nr. 69), Miklusėnų g. 36 (1101/0002:118) ir Miklusėnų g. 38A (1101/002:121)

2,5965

Visuomeninės paskirties teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Pertvarkomos žemės sklypų ribos

Projekto iniciatorius – Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis.

7.

Ramybės g. 17 (1101/0014:20), A. Juozapavičiaus g. 21 (1101/0014:1579) ir Ramybės g. 17A (1101/0014:15)

apie 0,2145

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,040 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatoriai –Stasė Balynienė atsižvelgiant į 2014-05-19 prašymą, Dovilė Rūta Neimanė atsižvelgiant į 2014-05-19 prašymą ir Onutė Lekavičienė atsižvelgiant į 2014-05-19 prašymą.

 

_____________________________

Į pradžią