Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-262 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

  ĮSAKYMAS 

  DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. balandžio 24 d.   Nr. DV-262 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6  straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. balandžio 24 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-262

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos ir kita informacija

1

2

3

4

5

6

1.

Fortų g. 14 (1101/0001:1141)

1,7938

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – Juozo Šulčiaus individuali įmonė atsižvelgiant į įmonės 2014-04-15 prašymą.

2.

Aikštė prie S. Dariaus ir S. Girėno gatvės

apie 0,46

Susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos

Formuojamas valstybinės žemės sklypas esamai aikštei eksploatuoti

Projektavimo darbai finansuojami savivaldybės lėšomis.

______________

 

 

Į pradžią