Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-201 2014-03-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. kovo 31 d. Nr. DV-201 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalimi, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 21 punktu,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. kovo 31 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-201                                                                                   priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos ir kita informacija

1

2

3

4

5

6

1.

Poilsio g. 9A (1101/0007:30)

0,4341

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypą (atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus)

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Valdas Balynas, Vaiva Balynaitė, Rima Balynaitė ir Genė Česynienė atsižvelgiant į 2014-03-20 prašymą.

2.

Medelyno g. 39A (1193-6002-1023; 1193-6002-1045; 1193-6002-1034; 1193-6002-1098)

apie 0,1800

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Rima Ona Mitalauskaitė atsižvelgiant į 2014-03-17 prašymą.

3.

Kalnų g. 51 (1199-1012-70-12; 1199-1012-7023)

apie 0,0800

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Irena Lugauskienė atsižvelgiant į 2014-03-18 prašymą.

4.

Pramonės g. 1

(1101/0001:130)

28,5593

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypą (padalijant į keletą žemės sklypų) esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius VšĮ Tekstilininkų prekybos ir paslaugų miestelis

5.

Ūdrijos g. 16B (1101/0002:13)

0,0556

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0130 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – Valdas Ivoška.

6.

Ūdrijos g. 6A (1101/0002:43)

0,1470

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0120 ha ir 0,0040 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Amilija Lionė Stagniūnienė.

7.

Lelijų g. 97B (1101/0019:353)

0,0697

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0300 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Stefanija Kvedaravičienė.

8.

Ūdrijos g. 11 (1101/0002:40)

0,1500

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0450 ha ir 0,0074 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – Gerardas Borevičius.

9.

Ūdrijos g. 13 (1101/0002:38)

0,1500

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0147 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Asta Borevičiūtė.

10.

Merkinės g. 54 (1101/0027:33)

0,2000

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0180 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Birutė Sakalauskienė.

11.

Merkinės g. 52A (1101/0027:3

0,0600

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0020 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatoriai – Ingrida Simonaitienė ir Rimas Simonaitis.

12.

Simno g. 18A (1101/0013:180)

0,1138

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0022 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – Zenius Kunigonis.

13.

Ligoninės g. 10 (1101/0013:15)

0,0438

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0030 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Vanda Jarusevičienė.

14.

Putinų g. 29 (1101/0001:6)

0,2000

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0250 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius – Juozas Šulčius.

15.

Merkinės g. 48 (1101/0027:63)

0,0900

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,1100 ha ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Lina Stenienė.

2016 m. balandžio 6 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-299 redakcija

______________

 

Į pradžią