Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-32 2014-01-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO   

 

2014 m. sausio 21 d.  Nr.  DV-32 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-255 patvirtinto Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo 10 punktu,

                      t v i r t i n u Visuomenei naudingos veiklos organizatorių sąrašą (pridedama).

                     

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. sausio 21 d.

įsakymu Nr.  DV-32

 

 

VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS

 

 

 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“
 1. BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“
 1. BĮ Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis
 1. BĮ Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis
 1. BĮ Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla
 1. BĮ Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla
 1. BĮ Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
 1. BĮ Alytaus Putinų gimnazija
 1. BĮ Alytaus Jotvingių gimnazija
 1. VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija
 1. VšĮ Alytaus jaunimo centras
 1. BĮ Alytaus muzikos mokykla
 1. BĮ Alytaus dailės mokykla
 1. BĮ Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

35.  BĮ Alytaus miesto teatras

36.  BĮ Alytaus kraštotyros muziejus

37.  BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

38.  VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (AKKC)

39.  SĮ Alytaus telekinas

40.  VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras“

2018 m. kovo 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-278 redakcija

 

41.  VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

42.  VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

43.  BĮ Alytaus nakvynės namai

44.  BĮ Alytaus vaikų globos namai

45.  VšĮ „Alytaus infrastruktūra

2018 m. kovo 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-278 redakcija

 

46.  VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

47.  VšĮ Alytaus poliklinika

48.  Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

2018 m. kovo 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-278 redakcija

 

49.  BĮ Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

50.  BĮ Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

51.  VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

52.  VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras

53.  UAB „Alytaus butų ūkis“

54.  UAB „Alytaus būstas“

2018 m. kovo 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-278 redakcija

 

55.  Alytaus mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai)“

2018 m. kovo 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-278 redakcija

–––––––––––––––––

 

 

 

 

Į pradžią