Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-856 2013-12-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS

GĖRIMAIS

 

2013 m. gruodžio 9 d. Nr. DV-856

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu ir 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u nuo 2013 m. gruodžio 9 d. uždarajai akcinei bendrovei „Fresh Market“ (įmonės kodas 302976885, Konstitucijos pr. 7, Vilnius) licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais alkoholinių gėrimų skyriuje parduotuvėje, esančioje Ulonų g. 2-9, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 8 iki 22 val.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

Į pradžią