Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-768 2013-11-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE TABAKO GAMINIŲ IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE TABAKO GAMINIŲ IR

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA  

 

2013 m. lapkričio 12 d. Nr. DV-768

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2008, Nr. 76-3006; 2012, Nr. 78-4024) 11 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 142-7321) 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“ bei 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu,

                      i š d u o d u:

                      1. licenciją verstis mažmenine tabako gaminių prekyba pagal 1 priedą;

                      2. licenciją verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba pagal 2 priedą.

                                          

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

                                          

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 12 d.

įsakymo Nr. DV-768

1 priedas        

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE TABAKO GAMINIŲ PREKYBA,

S Ą R A Š A S

 

Eil.

Nr.

Licen-

cijos

Nr.

Įmonės pavadinimas, adresas

Įmonės

kodas             

Prekybos vieta ir adresas

Licencijos rūšis

Licencija

išduota

1

2

3

4

5

6

7

1

539

UAB „Palink“

Lentvario g. 33, Vilnius   

Tel.  8 650 33 011

110193723

Parduotuvė

S. Dariaus ir S. Girėno g. 11, Alytus

Verstis mažmenine tabako gaminių prekyba

2013-11-11

 

__________________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 12 d.

įsakymo Nr. DV-768

2 priedas        

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS  LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS,

SĄRAŠAS

             

Eil.

Nr.

Li-cen-cijos Nr.

    Įmonės pavadinimas, kodas,  adresas

Prekybos objekto pavadinimas, adresas

Licencijos

pavadinimas

Alkoholinių gėrimų pardavimo laikas val.

Pardavimo

būdas

Licencija

išduota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

607

UAB „Palink“

k. 110193723

Lentvario g. 33, Vilnius

Alkoholinių gėrimų skyrius parduotuvėje

S. Dariaus ir S.Girėno g. 11,

Alytuje

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

8-22

 

 

Išsinešti

   2013-11-11

 

 

_______________________________

 

Į pradžią