Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-679 2013-10-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS

GĖRIMAIS  

 

2013 m. spalio 11 d. Nr. DV-679

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050;2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu ir 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u nuo 2013 m. spalio 11 d. uždarajai akcinei bendrovei „Polonta“ (įm. k. 3030 82938, Lakštingalų g. 11, Miklusėnų k., Alytaus r.) licenciją  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kokteilių bare „Elit“, esančiame Ugniagesių g. 8, Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat, prekybos laikas – nuo 8 iki 5 val.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

Į pradžią