Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-434 2013-07-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ  VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2013 m. liepos 5 d. Nr. DV-434

Alytus

 

                        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu ir 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

           i š d u o d u S. Bekampio individualiai įmonei  (k. 150087247,  Naujoji g. 8A-5, Alytuje) vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, Dainavos šalies muzikos festivalio uždarymo renginyje, kuris vyks 2013 m. liepos 7 d. Alumi bus prekiaujama  šalia VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro esančio amfiteatro Pramonės g. 1B, Alytuje.  Pardavimo būdas – gerti ten pat, prekybos laikas – nuo 18 iki 23 val. 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

Į pradžią